Kontaktní doba od 7:00 do 16:00
Klikni a volej ! +420728350781

Reference

Naše významnější zakázky:

 • SWIETELSKY Stavební S.r.o.
 • REHAK Paving s.r.o
 • MANAG a.s.
 • MANAX s.r.o.
 • HABAU CZ s.r.o.
 • PRUKON s.r.o.
 • DŘEVOPAR s.r.o. – výkopy, čištění ploch, provedení přípravy pro asfaltování cesty
 • ZEKOF s.r.o. – zemní práce, čištění areálu
 • SIMOST s.r.o. – skládání dřevostavby
 • RD Lišnice – výkop šachty, úprava vjezdu
 • RD Třeština – základy, návoz materiálu
 • RD Loštice – úprava zahrady
 • Obecní úřad Moravičany – úprava hráze, navýšení pozemku
 • kamenictví Mejzlík – odstranění pařezů na židovském hřbitově
 • RD Újez – terénní úprava zahrady
 • RD Libivá – odvoz zeminy a suti
 • RD Klužínek – bourací práce, odvoz suti
 • RD Radnice – terénní úpravy
 • RD Palonín : úprava zpevněné plochy
 • RD Měník :    terénní úpravy, odvoz zeminy
 • obec Moravičany : terénní úpravy, odvodnění pozemku- drenáž
 • RD Třeština: inženýrské sítě, terenní úpravy
 • RD Loštice: návoz zeminy, terénní úpravy, odbagrování svahu, výkop zakladovych pásů, nakládka a odvoz suti
 • RD Újezd : odvoz suti, výkop zakladových pásu, terénní úpravy
 • obec Moravičany: návoz zeminy, terénní úpravy fotbalového hřiště
 • RD Luká : úprava pozemku pro stavbu rodinného domu, výkop základových pásu rd, čištění koryta potoka, výkop a následné úpravy jezírka
 • RD Lukavice: skrývka, výkop základových pásů
 • ZD Drahanovice: výkop pro kanalizaci, terénní úpravy
 • RD Radnice: výkop základů opěrné zdi, čištění koryta potoka
 • E-Proxima Olomouc: výkop kanalizace,jímky,překládka materialu, terénní upravy akce Jeřmaň
 • RD Štěpánov: výkop základového pásu pro oplocení pozemku, terénní úpravy
 • Metrie Loštice: výkop pro kanalizaci, výkop základových pásů
 • RD Křemačov: výkop a usazení jímky
 • RD Kozov: terénní upravy zahrady, usazení skruží